Hotline : (84) 913 674 412 - (84) 839 325 568

Ho Chi Minh city tour: Line 2 – China Town Tour

Chạy qua các quận 1,5, 6 :

Các tuyến đường đi qua

A. Phạm Ngũ Lão -> B. Tôn Thất Tùng -> C. Lê Lai -> D. Trần Hưng Đạo -> E. Trân Hưng Đạo B -> F. Châu Văn Liêm -> G. Nguyễn Trãi -> H. Tản Đà -> I. Trần Hưng Đạo B -> J. Lương Nhữ Học -> K. Hải Thượng Lãn Ông -> L. Dương Tử Giang -> M. Trân Hưng Đạo B -> N. Học Lạc -> O. Lê Quang Sung -> P. Nguyễn Hữu Thân -> Q. Tháp Mười -> R. Chu Văn An -> S. Võ Văn Kiệt -> T. Nguyễn Thái Học -> U. Phạm Ngũ Lão

Đặt vé tại http://hopon-hopoff.vn/tour/18km-chay-qua-cac-quan-15-6/