Hotline : (84) 913 674 412 - (84) 839 325 568

Khám phá những miền đất lạ

Khí, Hưng và Tình – Ba khái niệm phong thủy của Hàn Quốc

Khí, Hưng và Tình – Ba khái niệm đơn giản nhưng quan trọng trong sâu thẳm của bản sắc Hàn Quốc Khí, Hưng và Tình là các khái niệm đơn giản nhưng quan trọng có thể nhận thấy ở nhiều lĩnh vực, thông qua văn hóa và xã hội Hàn Quốc. Khí “Tinh thần, năng […]