Hotline : (84) 913 674 412 - (84) 839 325 568

Thu phí tận nơi

Nhân viên ANHVIET TOURIST sẽ liên lạc và hẹn quý khách thời gian để thu phí tận nơi khi chúng tôi nhận được yêu cầu đăng kí dịch vụ của quý khách. Hình thức này áp dụng trong phạm vi nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian cung cấp dịch vụ: Trong vòng 24h làm việc sau khi thanh toán